Kobushi Sono Ichi
Regular Edition
辛夷其ノ壱
Kobushi Part One

Kobushi Sono Ichi Regular Edition EPCE-7272


Parent album: Kobushi Sono Ichi
Editions: Regular Edition Limited Edition A Limited Edition B
Album Type: Album
Release Date: 2016-11-30
Label: zetima
Catalog Number: EPCE-7272
Launch Price: 5000

Tracks
Track
#
SID Song Length
101 2831 Isogaba Maware 4:40
102 2671 Dosukoi! Kenkyo ni Daitan 3:56
103 2717 Chotto Guchoku ni! Chototsumoushin 3:56
104 2595 Nen ni wa Nen 3:40
105 2832 Mijuku Hanjuku Torotoro 4:51
106 2672 Ramen Daisuki Koizumi-san no Uta 4:10
107 2833 Kenmei Blues 4:10
108 2798 Bacchikoi Seishun! 4:41
109 2834 Zanshin 4:45
110 2596 Survivor 3:15
111 2797 Samba! Kobushi Janeiro 3:41
112 2835 TEKI 1:57
113 2718 Osu! Kobushi Tamashii 3:29
114 2799 Ora wa Ninkimono 3:26
115 2836 GO TO THE TOP!! 3:34
116 2716 Sakura Night Fever 5:06
117 2837 Kobushi no Hana 4:43

External Links specifically for Regular Edition:
iTunes (US) (Missing track 14.) - iTunes (JP)
External Links for:
Hello! Project Wiki - Generasia
HelloProject.com - UP-FRONT-WORKS.jp

AID 706 E R - AID 707 E R - AID 708 E R

Edition List
Album
DohBell

Cached file from: 2021-02-25, 10:30:18 EST